Facebook

選用佳能原廠墨兜

佳能原廠墨兜無添加,錫住地球,又可以保持原廠打印質素,令打印機操作更穩定!

回收嘅墨兜,並唔係攞去添加墨水, 而係攞去循環再造。
p01.5.png