Facebook

2011-2012 年度

頒獎禮花絮

第一屆「全港墨兜回收校獎賽」喺2011-2012年度舉行,一共有64 間中、小學支持。

一眾得獎嘅學校代表喺2012年7月7日頒獎典禮當日親身嚟到樂富廣場出席頒獎典禮,並由佳能香港董事長及行政總裁美野川久裕先生、佳能香港商務影像方案部高級總監及總經理馮少奇先生及佳能香港影像信息消費產品部高級總監及總經理張立基先生擔任頒獎嘉賓。

奬品包括有Canon大幅面打印機及文件掃瞄器,而全年度回收最多墨匣嘅學校更獲得價值港幣十五萬元嘅多功能文件處理系統一部。