Facebook

比賽簡介

Mcdull 2016 web 695x386pixH2


各位老師,各位同學:

我哋深信,環保教育應該由學校開始。為咗進一步推廣墨兜回收大行動,佳能香港特別舉辦全港校際回收比賽,回收任何品牌嘅墨兜(噴墨打印機嘅墨水匣),集中循環再造!回收最多墨兜嘅學校就有機會贏取豐富獎品,為學校爭光!希望各位老師帶頭支持,踴躍參加!